จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองไผ่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 9 รายการ ของ กปภ.สาขาหนองไผ่
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
มยุรี อาสว่าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-07 16:21:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ม.ค. 2562