จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร,วัสดุที่รื้อถอนจากงานโครงการ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 17 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-12-28 14:53:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ธ.ค. 2561