จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง Overpass No.6 กม.435+237 (โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณ :
1,090,330.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,090,330.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายศรายุธ แก้วสินธุ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-12-26 15:33:14
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ธ.ค. 2561