จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเทิง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดไม่มีราคา(สมุดเบอร์2) จำนวน 6 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายถวิล หมื่นจี้
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-12-25 16:42:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ธ.ค. 2561