จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 19 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิจันทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-10 10:18:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 ธ.ค. 2561