จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานจ้างหน่วยงานภายนอก จัดพิธีเปิด ส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
1,651,759.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,632,142.33 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิจันทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-12-20 16:04:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 ธ.ค. 2561