จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
สารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนี่ยมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ขั้นคุณภาพที่ 1 พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวนทั้งหมด 209 เมตริกตัน
วงเงินงบประมาณ :
1,407,974.48 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,407,974.48 บาท
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-12-11 15:57:21
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 ธ.ค. 2561