จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
ค่าย้ายแนวท่อบริเวณการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 ตอนชลบุรี(แยกกระทิงลาย)-บรรจบทางหลวง 3(ระยอง) ระหว่าง กม.16+000-กม.57+000 กปภ.สาขาบ้านฉาง
วงเงินงบประมาณ :
8,346,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,154,508.82 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-29 14:27:58
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 พ.ย. 2561