จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 26,085 ท่อ พร้อมขนส่ง
วงเงินงบประมาณ :
56,047,054.75 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
56,047,054.75 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-26 15:04:17
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 พ.ย. 2561