จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
ค่าย้ายแนวท่อบริเวณการก่อสร้าง ทล.315 ตอนฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม (ระยะทาง 24 กม. ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร) กปภ.สาขาพนัสนิคม
วงเงินงบประมาณ :
66,051,100.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
47,688,802.88 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-23 14:08:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 พ.ย. 2561