จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง จำนวน 5,561 ตัน พร้อมขนส่ง
วงเงินงบประมาณ :
80,881,728.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
80,881,728.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-23 13:15:56
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 พ.ย. 2561