จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามวกเหล็ก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้ MCB-1 บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำกปภ.ข.2 หมู่ที่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
วงเงินงบประมาณ :
623,275.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
623,275.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.รังษิยา จันทร์สา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-20 11:04:52
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 พ.ย. 2561