จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชัยนาท
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นอาคารของนายสุรินทร์ กาวถิ่นภู บ้านเลขที่ 581 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท กปภ.สาขาชัยนาท
วงเงินงบประมาณ :
942,670.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
942,670.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวจิดาภา แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-16 12:33:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ธ.ค. 2560