จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเด่นชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุดไม่ได้ใช้งาน จำนวน 17 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสมศักดิ์ มีพฤกษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-14 15:00:46
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 พ.ย. 2561