จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์
วงเงินงบประมาณ :
1,523,883.30 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,523,883.30 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-16 14:35:22
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2561