จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาท่าวังผา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุดและอุปกรณ์ชำรุด จำนวน 16 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
สมปรารถนา มงคลวิสุทธิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-26 16:01:13
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ต.ค. 2561