จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลำพูน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.ต้นกล้าเชียงใหม่-ลำพูน ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
วงเงินงบประมาณ :
553,488.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
500,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางนิตยา มหาธง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-25 18:12:00
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 ม.ค. 2561