จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลำพูน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
วงเงินงบประมาณ :
1,369,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,364,250.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางนิตยา มหาธง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-25 16:05:17
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2561