จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปทุมธานี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการไอลีฟ ทาวน์ ราชพฤกษ์ - วงแหวน บริเวณ ถนนวัดท่าเกวียน ม.๔ ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
วงเงินงบประมาณ :
866,459.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
866,459.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสุวรรณา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-18 14:02:11
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 มี.ค. 2561