จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ จำนวน 1 รายการ รวม 1 คัน ระยะเวลาเช่า 1 ปี 4 เดือน 7 วัน
วงเงินงบประมาณ :
868,483.36 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
868,483.36 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-17 09:20:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 ต.ค. 2561