จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแก้งคร้อ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
สุพัตรา ภูมิสถาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-12 11:00:43
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ต.ค. 2561