จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์(PACl) ชนิดผง จำนวน 5,561 ตัน พร้อมขนส่ง
วงเงินงบประมาณ :
71,463,224.20 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
71,463,224.20 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-09 14:34:57
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2561