จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (ส่วนกลาง) พิธีเปิดโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย
วงเงินงบประมาณ :
749,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
749,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-12 17:43:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 ต.ค. 2561