จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างรั้วให้สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วงเงินงบประมาณ :
3,313,790.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,313,790.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-09 16:55:17
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2561