จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์(PACl) ชนิดผง จำนวน 10,225.20 ตัน พร้อมขนส่ง
วงเงินงบประมาณ :
131,813,822.16 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
131,813,822.16 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-20 16:01:27
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ก.ย. 2561