จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
การจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อถนนทางหลวง หมายเลข นย.๓๐๐๑ บริเวณบริษัท ยามากิชิ และด่านชั่งน้ำหนัก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา
วงเงินงบประมาณ :
820,690.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
809,900.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-17 15:03:46
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2561