จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนทางหลวงหมายเลข 36 กระทิงลาย-ระยอง ตอนแยกหนองบอน-แยกบ้านแลง ตอน 2 (กม.46+700 ถึง กม.48+700) กปภ.สาขาระยอง
วงเงินงบประมาณ :
18,720,895.48 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
13,341,768.43 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-02 15:26:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
10 ก.ย. 2561