จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายท่าน้ำสมุทรสงคราม-บรรจบทางหลวงหมายเลข4 (ปากท่อ) จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ
วงเงินงบประมาณ :
2,286,590.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,286,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-01 10:39:59
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2561