จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 344 สาย อ.บ้านบึง – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองปรือ) ระหว่าง กม.22+0080 ถึง 23+610 กปภ.สาขาบ้านบึง
วงเงินงบประมาณ :
13,727,968.39 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
13,705,732.42 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-10 14:08:51
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ก.ย. 2561