จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระหว่าง กม.22+500-กม.24+875 (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
วงเงินงบประมาณ :
3,006,700.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,000,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.วศิตา ถนอมสัตย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-08 14:26:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2561