จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1014 แยก ทล.4 – บ้านเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี
วงเงินงบประมาณ :
6,612,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,600,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-20 11:58:52
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 ส.ค. 2561