จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อเนื่องจากงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4ตอนควบคุม 1301 ตอนเขาพับผ้า-พัทลุง ตอน 4 ระหว่าง กม.1161+680 - กม.1162+500 กปภ.สาขาพัทลุง
วงเงินงบประมาณ :
6,858,700.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,858,700.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.ตรีทิพย์ ไชยแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-15 11:08:43
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ส.ค. 2561