จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพัน) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ :
15,889,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
15,750,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-09 14:21:34
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ธ.ค. 2560