จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ :
2,022,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,022,300.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-09 10:14:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2560