จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว
วงเงินงบประมาณ :
730,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
730,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.สุกัลยา เกิดทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-06 18:59:51
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 ส.ค. 2561