จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาจัดไม้ประดับพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลสวนและสนามหญ้า สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระยะเวลา 24 เดือน (ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณ :
1,729,586.52 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,729,586.52 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-12 16:09:01
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ก.ย. 2561