จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานอำนวยการ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแก่ง หมู่ 3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์)
วงเงินงบประมาณ :
1,821,996.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,621,050.00 บาท
ผู้บันทึก :
PaweenaS
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-07-24 20:11:14
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 ธ.ค. 2560