จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานอำนวยการ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแหลมพิกุล หมู่ 11 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองเบน)
วงเงินงบประมาณ :
1,050,847.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,030,410.00 บาท
ผู้บันทึก :
PaweenaS
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-07-25 09:55:34
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 ธ.ค. 2560