จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากบินทร์บุรี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี
วงเงินงบประมาณ :
737,979.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
489,525.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวปรียานุช ศรีรินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 16:46:55
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ส.ค. 2565