จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมบำรุงรักษาหัวเกียร์ไฟฟ้าหมุนแกนประตูน้ำ Backwash หม้อกรองที่ 1 - 15 จำนวน 15 ชุด โรงกรอง 1,500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำบางละมุง
วงเงินงบประมาณ :
373,644.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
373,644.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 16:24:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565