จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะคา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลลำปางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร ตั้งแต่ กม.6+203 (ด้านซ้ายทาง) ถึง กม.7+721 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
วงเงินงบประมาณ :
2,500,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,500,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางปวีณา ไชยนอก
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 15:51:19
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565