จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำ กปภ.ข.๔ จำนวน ๒ อัตรา
วงเงินงบประมาณ :
474,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
474,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 15:12:02
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ส.ค. 2565