จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+988 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
วงเงินงบประมาณ :
5,450,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,450,400.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 11:29:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ส.ค. 2565