จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปราจีนบุรี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี
วงเงินงบประมาณ :
1,881,060.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,881,060.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.ปัญญาดา ประดุจพรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 18:36:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565