จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเก็ต
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างงานก่อสร้างถังเก็บน้ำให้ชุมชนกิ่งแก้ว โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
299,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
299,600.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติกาล จงจิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 17:21:21
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565