จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียม คลอไรด์ ชนิดเหลว พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณ :
4,982,940.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,982,940.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวนิษณา เนื้ออ่อน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 16:54:55
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565