จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วย ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา จำนวน 6 อัตรา สังกัดงานอำนวยการ 3 อัตรา สังกัดงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
วงเงินงบประมาณ :
236,551.32 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
236,551.32 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพัชรินทร์ ศรีคำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 15:24:04
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565