จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากำแพงเพชร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
261,615.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
261,615.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายธนศักดิ์ แจ่มสว่าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 15:32:30
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565