จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตราด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาตราด
วงเงินงบประมาณ :
737,979.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
497,550.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายคณัชฌา บุญมิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 14:41:09
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565