จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาสูบทอยน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบสวนสน ใช้เครืองสูบพญานาคขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
วงเงินงบประมาณ :
491,040.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
600.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพัชรินทร์ ศรีคำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 13:57:06
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
24 ส.ค. 2564